دنیا

آسمانخراش ها
تماشای آسمان را
از ما گرفته بودند
بمب های عمل نکرده
گشت و گذار درصحرا را
دریا نیز
استخر خصوصی دیکتاتورها بود
این دنیا به درد ما نخورد
ما در رویا هایمان زندگی کردیم

رسول یونان

/ 1 نظر / 23 بازدید
ساز بی آهنگ

بارویاهایمان زندگی می کنیم....گاه در گوشه ی کوچکی ازاین دنیارویاهایمان را محقق می کنیم...سپس می گوییم: زندگی بدون رویا، لذتی ندارد.....رویاهای دیگری در سر می پرورانیم......وسپس دنیارابرای خود ودیگران پراز کابوس می سازیم.