وقتي كه خوشحالم

باران طنين رقص و پايكوبي است

وقتي كه غمگينم

باران صداي هق هق گريه ست

باران،باران هر روزست

من نيستم امروز،ديروزي

قدسي قاضي نور

GIRL_IN_RAIN__72dpi.jpg

 

 

 

/ 5 نظر / 26 بازدید
سايه

از دل من اما چه كسي نقش تو را ...

amshfour

آغاز درک همه ی آنچه بیرون از ماست، مایییم. اگر انسان نبود، همه ی عالم وجودداشت اما درک نمی شدوبانگاه هنرمندانه هزاربار کشف نمی شد و با خلاقیت هنری هزاران بار از نو ساخته نمی شد. و اینک این تو که باران روز های نخستین بهاررا می نگری؛ بسته به این که چه حالی داشته باشی، تصویری جدید ازباران می سازی ویا تعریفی نو. نبرس چگونه بود و چگونه گذشت آنقدرکه چشمی گریست چشمی دگرخندید بارن و آفتاب نازل شد وسنگ درسایه ساریاد یار سربرکشیدودل شد.

یک آشنای رهگذر

ابر که درزیرسقف جمع بشود بشود کبود باران که نم نم ...... وکم کمک طرح نارونی زبان گنجشکی سبیداری درگوشه ی اتاق بیدا بشود بشود بر رنگ آیینه هم شفاف بر از دریا یا لبالب از تالاب نسیم قاصدک من می فهمم به خودت رسیده ای و رسیده ای به حوالی این جا .......... .......... ابر که در زیر سقف جمع بشود بشود کبود و رود جاری در اتاق خیال من از همه بابت راحت می شود تنم از هر جهت قبراق وبراق آن اتفاق که باید بیفتد می افتد در اتاق زیر باران بهلوی درخت

مدوسا

کاش هميشه طنين رقص و پايكوبي باشه. يه خواهش : ميشه نازنين رو ازجلوی اسم من برداری. اين لطفی بوده که ويولت جان کرده و من واقعا عذاب وجدان ميگيرم از اينکه اينجوری نيستم. يه سوال : لينکهام اسم بلند قبول نميکنه...عيب داره بذارم يک فنجان يا هرچی که خودت بهتر ميدونی. يه بوس: بوووووووووووس

amir houshang

Darling long time ! please write somthing and and let us know how are you getting on missed yoyr words love hk