زمستان است

زمستانی سرد بر جان و روحم رخنه کرده است.

دلم گرفته، هوای گریه داره، مدت هاست چیزی ننوشته ام .انگار همه چیز از یادم رفته است. حتی درددل با کاغذ.

 ذهنم در جستجوی کلمات ناموفق است و چشمانم در خوانش لغات دوبین.

هزارهزار توهم و خیال، کابوس و رویا، آرزو و دریغ در مغز مغشوشم می لولد.  رخدادِ وقایع مثل نمایش فیلمِ دور تند و من تماشاچی کودن و بی دست و پا.

سکوت می کنم. در مقابل گذشته، حال و آینده ام. به جریان زندگی که بی توجه به من در گذر است نفرین می فرستم.

چرایی ها در گوشم هم همه ای به را ه انداخته اند.

این بار را چگونه تاب بیاورم؟

سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت
سرها در گریبان است
کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را
نگه جز پیش پا را دید ، نتواند
که ره تاریک و لغزان است
وگر دست محبت سوی کسی یازی
 به اکراه آورد دست از بغل بیرون
 که سرما سخت سوزان است
نفس ، کز گرمگاه سینه می اید برون ، ابری شود تاریک
 چو دیوار ایستد در پیش چشمانت .
نفس کاین است ، پس دیگر چه داری چشم
ز چشم دوستان دور یا نزدیک ؟
 مسیحای جوانمرد من ! ای ترسای پیر پیرهن چرکین
هوا بس ناجوانمردانه سرد است ... ای
دمت گرم و سرت خوش باد
سلامم را تو پاسخ گوی ، در بگشای
منم من ، میهمان هر شبت ، لولی وش مغموم
منم من ، سنگ تیپاخورده ی رنجور
 منم ، دشنام پست آفرینش ، نغمه ی ناجور
نه از رومم ، نه از زنگم ، همان بیرنگ بیرنگم
بیا بگشای در ، بگشای ، دلتنگم
حریفا ! میزبانا ! میهمان سال و ماهت پشت در چون موج می لرزد
 تگرگی نیست ، مرگی نیست
صدایی گر شنیدی ، صحبت سرما و دندان است
من امشب آمدستم وام بگزارم
 حسابت را کنار جام بگذارم
چه می گویی که بیگه شد ، سحر شد ، بامداد آمد ؟
فریبت می دهد ، بر آسمان این سرخی بعد از سحرگه نیست
حریفا ! گوش سرما برده است این ، یادگار سیلی سرد زمستان است
و قندیل سپهر تنگ میدان ، مرده یا زنده
به تابوت ستبر ظلمت نه توی مرگ اندود ، پنهان است
حریفا ! رو چراغ باده را بفروز ، شب با روز یکسان است
سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت
هوا دلگیر ، درها بسته ، سرها در گریبان ، دستها پنهان
نفسها ابر ، دلها خسته و غمگین
درختان اسکلتهای بلور آجین
زمین دلمرده ، سقف آسمان کوتاه
غبار آلوده مهر و ماه
زمستان است

مهدی اخوان ثالث

/ 4 نظر / 28 بازدید
نیوشا

از پوست خود بیشتر نگهداری کنید [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][خداحافظ]

آزی

لیلی جان جالب بود ولی سکوت چرا؟ امیدوارم در اوج هیاهوی دنیا باشی و به دور از سکوت [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

حمیدرضا

...ولی چه فایده! برف که نمیاد.[ناراحت]

حمیدرضا

باید اینطوری حرفمو تصحیح کنم: باز جای شکرش باقیه که برف نمیاد!