یک شعر

 حقیقت دارد
 تو را دوست دارم
 در این باران
 می خواستم تو
 در انتهای خیابان نشسته
باشی
 من عبور کنم
 سلام کنم
لبخند تو را در باران
 می خواستم
 می خواهم
 تمام لغاتی را که می دانم برای تو
 به دریا بریزم
دوباره متولد شوم
 دنیا را ببینم
رنگ کاج را ندانم
نامم را فراموش کنم
دوباره در آینه نگاه کنم
ندانم پیراهن دارم
کلمات دیروز را
 امروز نگویم
خانه را برای تو آماتده کنم
برای تو یک چمدان بخرم
 تو معنی سفر را از من بپرسی
لغات تازه را از دریا صید کنم
لغات را شستشو دهم
 آنقدر بمیرم
 تا زنده شوم

احمد رضا احمدی

 

/ 4 نظر / 27 بازدید
غریب آشنا

به خاطر من نبود که تو باریده بودی تشنگانیِ من ازآنِ منت کرد

یاس

سلام شما هم ام اس دارید ؟

لیلی

بله!

محمد

عزیزم دلت شکسته یا فنجانی که چای میخوری؟یاخودت اینو نوشتی