خسته ام. از این همه دورویی و چهره های نقاب زدۀ بی حالت متنفرم. از گنداب زجر آلودی به نام زندگی بیزار.

در انتظار پایان این کابوس دهشتناک که در گذشته های دور رویاهای شیرینی  جایگزینش بود سرگشته و حیران میان ماندن و رفتن در تلاطمم. از آغاز مرگ تدریجی من تا رسیدن به دورترین افقهای آزادی راه زیادی نمانده است. کاش پاهای ناتوانم این آخرین قدمهای سرنوشت ساز را یاری کنند .   

بی باورم

که چه نقشی می پرورند

آدمیان زودگذر

چه مشتاق

از هیچ پوچی می آفرینند

از پوچ افتخار

چه ساده

از دیگری خدایی می سازند

یا برده ای

چه لایه لایه ای می تنند ازاجبار

و غرقه اند دراین اجبار

چه سخت می غلتند با لطافت زندگی

چه غمین اند

چه پایبند

چه ساده می آزارند و می رنجند

چه بی باورند به آنچه هست

امیدوارند به آنچه نیست

گاهی این میان

کسی را می بینم

خوش دل

بی نیازازحسرت

ناتوان ازتملق

ساده و بی پرده

آزاد و عاشق

خنده رو

دلنشین

بی اختیار دلم می سوزد

به حال دیگرانی

که مچاله میان این آب روان

پا به لجن گرفتار مانده اند

ماندانا محیط

/ 8 نظر / 16 بازدید
amshfour

دیگر نقاب بر چهره شان نیست بلکه نقاب چهره شان شده است.آزادی جز با رها کردن خویش میسر نمی شود. بازگشت به خویشتن انسانی، نه در بنهان بل در متن زندگی. این بنهان کاری دریغا که هر روز مارا از انسانیت ، رهایی و عروج در رهایی باز می دارد. تا کی شهامت مان جرئت دریدن نقاب را به ما بدهد.

راز

کاش به جای نقاب دیگران از خود شروع می کردیم . من از نقاب حرف نمی زنم . بودن و نبودنش هم برایم مهم نیست ! به رفتارها باور دارم . به شناخت ها . به این که با دیگرانی که بی توقع دوستمان دارند . و دوست واژه ای است بس غریب . غریب تر از آن که حتی بتوانی تصور کنی !

راز

کاش می شد نوشت . . .

سايه

پيرو مذاکره ديشب: چه مشکوک !!‌ :)

مدوسا

تو مودی بدی هستی ها....دختر گل...نگو اينجوری

مجتبی

من نمی دانم که چرا می گویند اسب حیوان نجیبی است یا کبوتر زیباست و چرا در قفس هیچ کس کرکس نیست.

ويولت

نمی دونم چرا دو يا سه تا بلاگی که سر زدم همشون با اين جمله شروع کرده بودن ؛خسته ام؛