هستم اگر می روم

دلم گرفته،خیلی...

 مدتی نیستم. شاید هم واسه همیشه ...به قول فیلم های کیمیایی شاید یه جورایی شرّم واسه همیشه کنده شه!

تا بعد...

 

DRIP DROP

You are my man, you are my half
Tell me whats happening
I know somethings wrong, I can tell when you lie
I can tell you stopped trying

And these last three weeks passed and we barely talked
I think I know and its breaking my heart
Am I in or am I out

 

Can I love you forever through this

Can I trust in you forever through this

I dont know how to stop, how to stop

These tear drop-op-ops
That drip drop, drip drop
Drip drop, drip drop

Tell me, where have you been
Why are you late? You smell like lipstick again
Come on, answer my question, say something
Why are you acting out? Oh, say its in my head

Can I love you forever through this

Can I trust in you forever through this

I dont know how to stop, how to stop

These tear drop-op-ops
That drip drop, drip drop
Drip drop, drip drop

I dont wanna cry, I dont wanna hear your name
If this is where it ends
I dont wanna run, run away from myself
And be lost again

/ 2 نظر / 40 بازدید
شهری ور

سلام وبلاک خوبی دارید اما چرا دلتنگی!؟ نوشته هایتان زیباست و امیدوارم همیشه موفق باشید.

هاله

دوستم بنویس که من همیشه بهت سرمیزنم و دنبال نوشته های خودمونی و خوبت میگردم بنویس لطفا