دستی از دور

من بودن سخت است ازتو شروع کنیم با بارانی بلند برتن                           -یادآورفیلم های نوار- وچمدانت دردست                        -عکس سیاه و سفید سفر- تاکمی هم سرت را ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 79 بازدید
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
آذر 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
2 پست
مرداد 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
2 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
2 پست
اسفند 84
2 پست
بهمن 84
1 پست
دی 84
2 پست
آذر 84
3 پست
آبان 84
4 پست
مهر 84
10 پست